OptiServe is een ontwikkelaar en producent van innovatieve sorteermachines in de friet-verwerkende industrie.
OptiServe heeft ons benaderd om een professionaliseringsslag te maken van hun imago.
Als kleine speler op de grote internationale frietmarkt wilde ze een beetje spierballen laten zien. Met behoud van ingrediënten van het bestaande logo is een nieuwe identiteit ontwikkeld die beter past bij het innovatieve karakter.

Voor de introductie van een nieuwe innovatieve sorteermachine van OptiServe is een concept ontwikkeld dat ook de basis vormt voor andere communicatie-uitingen zoals een website, presentatiewanden, beursuitnodigingen en handzame folders..